obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Polž lazar v črni opravi, foto: Tomi Trilar   Svetlejša različica, foto: Tomi Trilar

Polž lazar, Arion spp.
 
Status: aktiven od aprila do novembra, čez zimo se skrije v talne luknje
Velikost: do 15 cm
Posebnost: naš največji polž brez hišice
Značilna barva: v glavnem črna, pojavlja pa se tudi v sivi barvi
Značilna oblika: podolgovato telo debeline 1,5 do 2 cm
Značilno vedenje: v deževnem vremenu počasi lazi po gozdnih tleh, ko pa nastopi sušno obdobje si poišče zavetje pod listjem, lubjem ter v nižje ležečih drevesnih luknjah in duplih
Razširjenost: splošna
Habitat: mešani gozdovi, gozdni obronki, logi, vlažna obrežja rek in potokov
Gnezdišče: jajčeca odlaga v zgornjo plast zemlje pod listjem
Jajca: belo rumenkasta jajčeca velikosti 4 x 5 mm
Leglo: eno leglo v katerem je od 100 do 150 jajčec. Jajčeca leže v drugi polovici poletja, 10 mm dolgi mladiči sive barve, pa se izvalijo naslednjo pomlad.
Prehrana: različno zeleno listje in travinje, gobe, mrhovina, v nizkih duplih nekaj dni stari mladiči sinic
Plenilci: jež, močerad, krastača, žabe, cikovt, kos in divji prašič
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožen


Pri spomladanskem pregledu gnezdilnic, postavljenih v naravi, lahko v deževnem vremenu v gnezdih sinic naletimo na polža lazarja, ki se prehranjuje z nekaj dni starimi mladiči. 


Pri podrobnem pregledu je videti iztrebke polža tako na gnezdnem gradivu kot na mladičih


Gnezdno gradivo sem odstranil iz gnezdilnice skupaj s polžem. Polža sem odrinil iz mladičev in videti je bilo, da je polž večinoma pojedel že 3 mladiče, četrtega pa se je ravnokar lotil. V tem primeru je lazar jedel 7 dni stare mladiče velike sinice. Poleg tega je na tej sliki dobro videti še 3 razbita in potlačena oplojena jajca, kar pomeni, da je bila samica velike sinice neskrbna pri valjenju in so se ji 3 jajca proti koncu inkubacijeske dobe podhladila, foto: Aleksander Pritekelj
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice